BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A154
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A154
KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A154 - Bàn : 70x75 cm - Ghế : 48x58x88 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY - MT2A153
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A153
KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A153 - Bàn : 70x75 cm - Ghế : 55x60x78 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY - MT2A152
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A152
KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A152 - Bàn : 70x75 cm - Ghế : 48x60x90 cm - Ghế có tay : 60x60x90 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A126
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A126
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A126: - Bàn   : 45*45*45 cm - Ghế : 75*75*75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A57
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A57
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A57: – Ghế: 75x75x75 cm – Bàn: 50x50x45 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A58
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A58
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A58: – Ghế: 65x65x75 cm – Bàn: 45x45x50 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A59
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A59
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A59: – Ghế: 75x75x75 cm – Bàn: 50x50x50 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A60
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A60
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A60: - Ghế: 58x58x80 cm - Bàn: 70x70x72 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
SOFA MÂY NHỰA
SOFA MÂY NHỰA MT1A1
SOFA MÂY NHỰA MT1A1
Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A1 : - Băng ba : 170*70*75 cm - Đơn : 70*70*75 cm - Bàn : 80*80*50 cm - Đôn : 60*60*45 cm Màu dây/nệm: Tự chọn Bảo hành  : 12 tháng. Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
SOFA MÂY NHỰA MT1A2
SOFA MÂY NHỰA MT1A2
Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A2 : - Sofa đôi : 120* 60*60 cm - Sofa đơn : 60*60 *60 cm - Bàn có kính : 80* 60*50 cm Màu dây/nệm: Tự chọn
not rated Đọc tiếp
SOFA MÂY NHỰA MT1A4
SOFA MÂY NHỰA MT1A4
Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A4 : - Băng ba : 170*70*75 cm - Sofa đơn : 70*70*75 cm - Bàn : 80*80*50 cm - Đôn : 50*50*45 cm
not rated Đọc tiếp
SOFA MÂY NHỰA MT1A5
SOFA MÂY NHỰA MT1A5
Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A5 : - Sofa đôi : 140*70*75 cm - Đơn : 80*70*75 cm - Bàn nhỏ : 45*45*40 cm - Bàn lớn : 60*60*40 cm Màu dây/nệm: Tự chọn Bảo hành  : 12 tháng. Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
GHẾ QUẦY BAR 853
GHẾ QUẦY BAR 853
Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 853 :  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*50*120  cm - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm Màu dây/nệm: Tự chọn Bảo hành  : 12 tháng. Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
GHẾ QUẦY BAR 854
GHẾ QUẦY BAR 854
Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 854 :  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*50*120  cm - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm Màu dây/nệm: Tự chọn Bảo hành  : 12 tháng. Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
GHẾ QUẦY BAR 855
GHẾ QUẦY BAR 855
Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 855 :  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*45*75  cm - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    120*55*115  cm Màu dây/nệm: Tự chọn Bảo hành  : 12 tháng. Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
GHẾ QUẦY BAR 856
GHẾ QUẦY BAR 856
Kích Thước Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây 856 :  - Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    48*48*120  cm - Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    60*60*105  cm Màu dây/nệm: Tự chọn Bảo hành  : 12 tháng. Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh
not rated Đọc tiếp
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT934
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT934
Kích Thước Ghế Xích Đu Nhựa Giả Mây MT934: - Khung: 110x110x190 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT932
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT932
Kích Thước Ghế Xích Đu Nhựa Giả Mây MT932 : - Khung : 110x110x190 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT910
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT910
Kích Thước Ghế Xích Đu Nhựa Giả Mây MT910 : - Khung : 110x110x190 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT909
XÍCH ĐU NGOÀI TRỜI MT909
Kích Thước Ghế Xích Đu Nhựa Giả Mây MT909 : - Khung : 110x110x190 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp