BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A75
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A75
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A75: - Ghế: 60x60x85 cm - Bàn: 70x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A76
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A76
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A76: - Ghế: 60x60x85 cm - Bàn: 45x45x50 cm - Đôn: 40x60x45 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A77
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A77
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A77: - Ghế: 60x60x85 cm - Bàn: 70x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A78
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A78
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A78: - Ghế: 65x65x75 cm - Bàn: 60x60x50 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A79
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A79
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A79: - Ghế: 50x50x80 cm - Bàn: 140x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A80
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A80
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A80: - Ghế: 58x58x80 cm - Bàn: 60x60x72 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp