BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A63
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A63
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A63: - Ghế: 58x68x85 cm - Bàn: 70x70x72 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A64
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A64
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A64: - Ghế: 58x58x80cm - Bàn: 140x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A65
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A65
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A65: - Ghế: 58x58x80 cm - Bàn: 70x70x72 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A66
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A66
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A66: - Ghế: 70x70x50 cm - Bàn: 70x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A67
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A67

Màu Vải : Màu Dây Nhựa Giả Mây  : Xưởng Sản Xuất Minh Thy Furniture : Bằng chứng nhận chất lượng Sản Phẩm: Sản phẩm bàn ghế cafe  nhựa giả mây  được sản xuất bằng chất liệu mây nhựa ngoại nhập tại … Continued

not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A68
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A68
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A68: - Ghế: 75x75x80 cm - Bàn: 70x70x50 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A69
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A69
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A69: - Ghế: 60x60x85 cm - Bàn: 70x140x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A70
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A70
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A70: - Ghế: 58x58x85 cm - Bàn: 70x140x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A71
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A71
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A71: - Ghế: 60x60x85 cm - Bàn: 70x140x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A72
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A72
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A72: - Ghế: 60x60x85 cm - Bàn: 70x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A73
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A73
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A73: - Ghế: 65x65x120 cm - Bàn: 60x60x45 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A74
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A74
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A74: - Ghế: 58x58x85 cm - Bàn: 70x140x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp