BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY - MT2A152
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A152
KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A152 - Bàn : 70x75 cm - Ghế : 48x60x90 cm - Ghế có tay : 60x60x90 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY - MT2A153
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A153
KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A153 - Bàn : 70x75 cm - Ghế : 55x60x78 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A154
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A154
KÍCH THƯỚC : BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY -MT 2A154 - Bàn : 70x75 cm - Ghế : 48x58x88 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A112
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A112
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A112: - Ghế: 58x64x85 cm - Bàn: 70x70x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A113
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A113
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A113: - Ghế: 58x64x85 cm - Bàn: 100x100x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A114
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A114
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A114: - Ghế: 48x64x90 cm - Bàn: 100x100x95 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A115
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A115
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A115: - Ghế: 58x58x75 cm - Bàn: 60x60x55 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A116
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A116
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A116: - Ghế: 58x58x80 cm - Bàn: 60x60x72 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A117
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A117
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A117: - Ghế: 58x64x85 cm - Bàn: 100x100x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A118
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A118
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A118: - Ghế: 125x60x70 cm - Bàn: 100x100x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A119
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A119
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A119: - Ghế: 62x64x80 cm - Bàn: 90x90x75 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A120
BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A120
Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A120: - Ghế: 60x64x80 cm - Bàn: 60x60x55 cm Màu dây/nệm: Tự chọn. Bảo hành : 12 tháng. Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.
not rated Đọc tiếp