Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng

 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT30

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT30
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT30
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn – CT30

  Kích Thước:  30×18.5×30 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  273,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT18.5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT18.5
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT18.5
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn – CT18.5

  Kích Thước:  18.5×11.5×18.5 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  108,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV26H24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV26H24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV26H24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV26H24

  Kích Thước : 26x19.5x24

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  160,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV24

  Kích Thước :24x18x24

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  118,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV20

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV20
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV20
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV20

  Kích Thước : 20x15.5x17

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  85,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV16

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV16
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV16
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV16

  Kích Thước : 16x12x14

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  50,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV12.8

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV12.8
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV12.8
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Vuông – NV12.8

  Kích Thước : 12.8x10x12

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  42,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42

  Kích Thước : 42x31.5x38

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  307,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34

  Kích Thước : 34x25x31

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  226,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30

  Kích Thước : 30x21.5x28

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  192,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30

  Kích Thước : 26x19.5x30

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  165,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24

  Kích Thước : 26x19.5x24

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  145,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24

  Kích Thước : 24x18x24

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  114,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20

  Kích Thước : 20x15.5x17

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  79,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16

  Kích Thước : 16x12x14

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  47,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8

  Kích Thước : 12.8x10x12

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  41,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Chữ Nhật - CCN58

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Chữ Nhật – CCN58

  Kích Thước:  58x25x21 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  399,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV37

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV37
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV37
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV37

  Kích Thước:  37x35x47 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  583,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV32

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV32
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV32
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV32

  Kích Thước:  32x22x40 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  465,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV27.5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV27.5
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV27.5
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV27.5

  Kích Thước:  27.5x19x34 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  301,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV24

  Kích Thước:  24x17x28 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  215,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV18.5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV18.5
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông - CV18.5
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV18.5

  Kích Thước:  18.5×11.5×22 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  150,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT37

  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn – CT37

  Kích Thước:  37x25x37 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  411,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn - CT24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn – CT24

  Kích Thước:  24×14.5×24 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  167,000 
Call Now Button