Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng

 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn- CT14

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn- CT14
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn- CT14
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Tròn- CT14

  Kích Thước:  14×8.5×14 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn,PE kháng UV, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  66,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Chữ Nhật - SCN58

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Chữ Nhật - SCN58
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Chữ Nhật - SCN58
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Chữ Nhật – SCN58

  Kích Thước:  58x25x21 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  351,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV37

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV37
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV37
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV37

  Kích Thước:  37x35x47 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  495,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV32

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV32
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV32
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV32

  Kích Thước:  32x22x40 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  379,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV27.5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV27.5
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV27.5
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV27.5

  Kích Thước:  27.5x19x34 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  261,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV24

  Kích Thước:  24x17x28 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  189,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV18.5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV18.5
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV18.5
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Vuông -SV18.5

  Kích Thước:  18.5×11.5×22 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  124,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST37

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST37
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST37
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST37

  Kích Thước:  37x25x37 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  329,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST30

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST30
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST30
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Sơn Tròn -ST30

  Kích Thước:  30×18.5×30 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  232,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST24

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST24
  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST24
  0 out of 5

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST24

  Kích Thước :  24×14.5×24 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  144,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST18.5

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST18.5
  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST18.5
  0 out of 5

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST18.5

  Kích Thước :  18.5×11.5×18.5 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  92,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST14

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST14
  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST14
  0 out of 5

  Chậu trồng cây tự dưỡng sơn tròn -ST14

  Kích Thước:  14×8.5×14 cm

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  54,000 
Call Now Button