Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn

 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT42

  Kích Thước : 42x31.5x38

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  307,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT34

  Kích Thước : 34x25x31

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  226,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT30

  Kích Thước : 30x21.5x28

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  192,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H30

  Kích Thước : 26x19.5x30

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  165,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT26H24

  Kích Thước : 26x19.5x24

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  145,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT24

  Kích Thước : 24x18x24

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  114,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT20

  Kích Thước : 20x15.5x17

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  79,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT16

  Kích Thước : 16x12x14

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  47,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8
  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8
  0 out of 5

  Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Nhựa Đan Tròn – NT12.8

  Kích Thước : 12.8x10x12

  Chậu chất liệu nhựa ABS dày dặn, thân thiện, độ bền cao
  Thân chậu được bao phủ lớp nhựa giả mây, đặc biệt dây đan được quấn thủ công nên chậu vẫn giữ được nét mộc mạc, chân phương
  Chậu tự dưỡng áp dụng theo cơ chế thẩm thấu ngược
  Chậu dễ dàng kết hợp với nhiều không gian nội/ngoại thất
  Tạo sự hiện đại, sang trọng cho không gian sống
  Phù hợp với nhiều loại cây
  Không tốn nhiều thời gian chăm sóc

  41,000 
Call Now Button