Locations for CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NỘI THẤT MINH THY 1
10.769911 106.644721 0 0 106.644721,10.769911