Minh Thy Furniture tham gia triển lãm quốc tế VietBuild tháng 6 năm 2017