BÌNH CẮM HOA BẰNG GỖ BG30.5_2

BÌNH CẮM HOA BẰNG GỖ BG30.5_2