DÙ CHE NẮNG LỆCH TÂM VUÔNG (2.5 M)

DÙ CHE NẮNG LỆCH TÂM VUÔNG (2.5 M)