DÙ CHE NẮNG LỆCH TÂM VUÔNG HAI TẦNG (2.5 M)

DÙ CHE NẮNG LỆCH TÂM VUÔNG HAI TẦNG (2.5 M)