MUA BAO NHIÊU GIẢM BẤY NHIÊU ĐÓN CHÀO NĂM MỚI NHÂM DẦN 2022

Từ 01/01-28/01/2022, Demark triển khai chương trình “Mua bao nhiêu giảm bấy nhiêu” đối với tất cả mẫu các sản phẩm bàn ghế giả mây ngoại thất ngoài trời. Nội dung chương trình khuyến mãi mua nhiều giảm nhiều: Mọi khách hàng đặt mua bàn ghế giả mây trong tháng 01/2022 và chấp nhận giao-nhận hàng sau […]