Product Tag - bộ bàn ghế nhựa giả mây giá rẻ

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A128

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A128
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A128
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A128

  Kích thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT2A128:
  – Bàn : 50*50*45 cm
  – Ghế : 65*65*110 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. HCM

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A138

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A138
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A138
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A138

  Kích thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT2A138:
  – Bàn : 81*152*75 cm
  – Ghế : 60*60*86 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A141

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A141
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A141
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A141

  Kích thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT2A141
  – Bàn : 70*70*75 cm
  – Ghế : 61*61*85 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A142

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A142
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A142
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A142

  Kích Thước Bàn Ghế Cafe Nhựa Giả Mây MT2A142:
  – Bàn : 61*61*45 cm
  – Ghế : 61*61*65 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A21

  Sofa mây nhựa MT1A21
  Sofa mây nhựa MT1A21
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A21

  Kích thước Sofa Mây Nhựa MT1A21 :
  – Bàn góc 1/4 : 60x60x45 cm
  – Góc tay trái : 1130x75x75 cm
  – Góc tay phải :195x75x75 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A126:
  – Bàn   : 45*45*45 cm
  – Ghế : 75*75*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A125:
  – Ghế: 48x64x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A124

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A124
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A124
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A124

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A124:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A123:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A120:
  – Ghế: 60x64x80 cm
  – Bàn: 60x60x55 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A121:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 60x60x60 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A122:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A119:
  – Ghế: 62x64x80 cm
  – Bàn: 90x90x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A117:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A118:
  – Ghế: 125x60x70 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A116:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A115:
  – Ghế: 58x58x75 cm
  – Bàn: 60x60x55 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A113:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A112

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A112
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A112
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A112

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A112:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A80:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY – MT2A79

  BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A79
  BÀN GHẾ NHỰA GIẢ MÂY – MT2A79
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY – MT2A79

  Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A79:
  – Ghế: 50x50x80 cm
  – Bàn: 140x70x75 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A78:
  – Ghế: 65x65x75 cm
  – Bàn: 60x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A77:
  – Ghế: 60x60x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A74

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY T2A74
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY T2A74
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A74

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A74:
  – Ghế: 58x58x85 cm
  – Bàn: 70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

Call Now Button