Product Tag - ghế nhựa giả mây cao cấp

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A66

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A66
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A66
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A66

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A66:
  – Ghế: 70x70x50 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A65

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A65
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A65
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A65

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A65:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 70x70x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A64

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A64
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A64
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A64

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A64:
  – Ghế: 58x58x80cm
  – Bàn: 140x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A63

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A63
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A63
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A63

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A63:
  – Ghế: 58x68x85 cm
  – Bàn: 70x70x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A62

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A62
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A62
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A62

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A62:
  – Ghế: 65x68x80 cm
  – Bàn: 70x70x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A61

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A61
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A61
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A61

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A61:
  – Ghế: 58x58x85 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A60

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A60
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A60
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A60

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A60:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 70x70x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A59

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A59
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A59
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A59

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A59:
  – Ghế: 75x75x75 cm
  – Bàn: 50x50x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A58

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A58
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A58
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A58

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A58:
  – Ghế: 65x65x75 cm
  – Bàn: 45x45x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A57

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A57
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A57
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A57

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A57:
  – Ghế: 75x75x75 cm
  – Bàn: 50x50x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

Call Now Button