Product Tag - giá bàn ghế nhựa giả mây

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A126

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A126:
  – Bàn   : 45*45*45 cm
  – Ghế : 75*75*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A125

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A125:
  – Ghế: 48x64x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A123

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A123:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A120

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A120:
  – Ghế: 60x64x80 cm
  – Bàn: 60x60x55 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A121

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A121:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 60x60x60 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A122

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A122:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A119

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A119:
  – Ghế: 62x64x80 cm
  – Bàn: 90x90x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A117

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A117:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A118

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A118:
  – Ghế: 125x60x70 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A116

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A116:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A115

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A115:
  – Ghế: 58x58x75 cm
  – Bàn: 60x60x55 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A114

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A114
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A114
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A114

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A114:
  – Ghế: 48x64x90 cm
  – Bàn: 100x100x95 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A113

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A113:
  – Ghế: 58x64x85 cm
  – Bàn: 100x100x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A80

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A80:
  – Ghế: 58x58x80 cm
  – Bàn: 60x60x72 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  GHẾ QUẦY BAR MT846

  GHẾ QUẦY BAR MT846
  GHẾ QUẦY BAR MT846
  0 out of 5

  GHẾ QUẦY BAR MT846

  Kích Thước Ghế Quầy Bar MT846 :
  – Ghế Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    45*48*120    cm
  – Bàn Quầy Bar Nhựa Giả Mây  :    70*70*105  cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A78

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A78:
  – Ghế: 65x65x75 cm
  – Bàn: 60x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A77

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A77:
  – Ghế: 60x60x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A74

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY T2A74
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY T2A74
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A74

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A74:
  – Ghế: 58x58x85 cm
  – Bàn: 70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A72

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A72
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A72
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A72

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A72:
  – Ghế: 60x60x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A71

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A71
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A71
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A71

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A71:
  – Ghế: 60x60x85 cm
  – Bàn: 70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A70

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A70
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A70
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A70

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A70:
  – Ghế: 58x58x85 cm
  – Bàn: 70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A69

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A69
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A69
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A69

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A69:
  – Ghế: 60x60x85 cm
  – Bàn: 70x140x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A68

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A68
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A68
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A68

  Kích Thước Bàn ghế nhựa giả mây MT2A68:
  – Ghế: 75x75x80 cm
  – Bàn: 70x70x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A67

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A67
  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A67
  0 out of 5

  BÀN GHẾ CAFE NHỰA GIẢ MÂY MT2A67

  Kích Thước Bàn ghế cafe nhựa giả mây MT2A67:
  – Ghế: 58x58x85 cm
  – Bàn: 70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh

Call Now Button