Product Tag - Sofa mây nhựa

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT102

  Sofa mây nhựa MT102
  Sofa mây nhựa MT102
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT102

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT102 :
  – Sofa đôi: 140x70x80 cm
  – Sofa đơn : 70x70x80 cm
  – Bàn : 100x50x50 cm

  Màu dây/nệm: Tùy chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành TP HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT103

  Sofa Mây Nhựa MT103
  Sofa Mây Nhựa MT103
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT103

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT103 :
  – Băng Sofa dài: 210x70x70 cm
  – Bàn : 60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A18

  Sofa mây nhựa MT1A18
  Sofa mây nhựa MT1A18
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A18

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT1A18 :
  – Bàn có kính : 60*60*35 cm
  – Sofa : 220-140*70*70 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí vận chuyển nội thành TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A20

  Sofa mây nhựa MT1A20
  Sofa mây nhựa MT1A20
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A20

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT1A20 :
  – Bàn nhỏ : 50x50x55 cm
  – Bàn lớn : 60x120x45 cm
  – Băng Ba : 140x75x75 cm.
  – Đơn : 75x75x75 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A19

  Sofa Mây Nhựa MT1A19
  Sofa Mây Nhựa MT1A19
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A19

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT1A19 :
  – Bàn có kính : 60x120x45 cm
  – Băng Ba : 180x75x75 cm.
  – Đơn : 75x75x75 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A21

  Sofa mây nhựa MT1A21
  Sofa mây nhựa MT1A21
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A21

  Kích thước Sofa Mây Nhựa MT1A21 :
  – Bàn góc 1/4 : 60x60x45 cm
  – Góc tay trái : 1130x75x75 cm
  – Góc tay phải :195x75x75 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A17

  SOFA MÂY NHỰA MT1A17
  SOFA MÂY NHỰA MT1A17
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A17

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A17  : 
  – Bàn có kính      :  100*50*45 cm
  – Sofa đơn          :  70*70*75  cm
  – Bàn nhỏ            :  50*50*45  cm
  – Sofa băng ba    :  170*70*75 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A16

  SOFA MÂY NHỰA MT1A16
  SOFA MÂY NHỰA MT1A16
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A16

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A16  : 
  –  Bàn có kính    :  40*40*45        cm
  –  Ghế đôi           :  140*70*100    cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A15

  SOFA MÂY NHỰA MT1A15
  SOFA MÂY NHỰA MT1A15
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A15

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A15  : 

  –  Bàn có kính    :  120*60*80 cm
  –  Sofa đôi          :  140*60*90 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A14

  SOFA MÂY NHỰA MT1A14
  SOFA MÂY NHỰA MT1A14
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A14

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A14  : 
  –  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  –  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  –  Sofa đôi         :  140*70*75    cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A13

  SOFA MÂY NHỰA MT1A13
  SOFA MÂY NHỰA MT1A13
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A13

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A13  : 

  –  Bàn có kính    :  60*60*30 cm
  –  Sofa đơn        :  80*70*70 cm
  –  Sofa đôi         :  150*70*70 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A12

  SOFA MÂY NHỰA MT1A12
  SOFA MÂY NHỰA MT1A12
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A12

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A12 : 
  –  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  –  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  –  Sofa đôi         :  140*70*75    cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A11

  SOFA MÂY NHỰA MT1A11
  SOFA MÂY NHỰA MT1A11
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A11

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A11  : 
  –  Bàn có kính    :  110*55*50   cm
  –  Sofa đơn        :  70*70*75     cm
  –  Sofa đôi         :  140*70*75    cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A10

  SOFA MÂY NHỰA MT1A10
  SOFA MÂY NHỰA MT1A10
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A10

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A10  :
  –  Bàn có kính :  120*60*50  cm
  –  Đôn             :  45*45*40  cm
  –  Sofa đơn     :  70*70*70  cm
  –  Sofa băng ba  :  180*70*70  cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A9

  SOFA MÂY NHỰA MT1A9
  SOFA MÂY NHỰA MT1A9
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A9

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT1A9 :
  – Bàn có kính : 120*60*41 cm
  – Bàn nhỏ : 45*45*40 cm
  – Sofa đơn : 80*70*75 cm
  – Sofa băng ba : 180*70*75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

   

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A8

  SOFA MÂY NHỰA MT1A8
  SOFA MÂY NHỰA MT1A8
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A8

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A8  : 

  –  Bàn có kính    : 120*60*50   cm
  –  Sofa đơn        : 70*70*70     cm
  –  Sofa đôi          : 140*70*70   cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A7

  SOFA MÂY NHỰA MT1A7
  SOFA MÂY NHỰA MT1A7
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A7

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A7  : 
  –  Bàn có kính    :  120*60*50 cm
  –  Sofa đơn        :  70*70*75 cm
  –  Sofa đôi         :  140*70*75 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A6

  SOFA MÂY NHỰA MT1A6
  SOFA MÂY NHỰA MT1A6
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A6

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A6 :
  – Sofa đôi : 140*70*75 cm
  – Sofa đơn : 70*70*75 cm
  – Bàn có kính : 120*60*50 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A5
  SOFA MÂY NHỰA MT1A5
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A5

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A5 :
  – Sofa đôi : 140*70*75 cm
  – Đơn : 80*70*75 cm
  – Bàn nhỏ : 45*45*40 cm
  – Bàn lớn : 60*60*40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A4

  SOFA MÂY NHỰA MT1A4
  SOFA MÂY NHỰA MT1A4
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A4

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A4 :
  – Băng ba : 170*70*75 cm
  – Sofa đơn : 70*70*75 cm
  – Bàn : 80*80*50 cm
  – Đôn : 50*50*45 cm

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A2

  SOFA MÂY NHỰA MT1A2
  SOFA MÂY NHỰA MT1A2
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A2

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A2 :
  – Sofa đôi : 120* 60*60 cm
  – Sofa đơn : 60*60 *60 cm
  – Bàn có kính : 80* 60*50 cm
  Màu dây/nệm: Tự chọn

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A1

  SOFA MÂY NHỰA MT1A1
  SOFA MÂY NHỰA MT1A1
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A1

  Kích Thước Sofa Nhựa Giả Mây MT1A1 :
  – Băng ba : 170*70*75 cm
  – Đơn : 70*70*75 cm
  – Bàn : 80*80*50 cm
  – Đôn : 60*60*45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh

Call Now Button