Product Tag - Sofa

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT162

  Sofa mây nhựa MT162
  Sofa mây nhựa MT162
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT162

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT162 :
  – Sofa đôi: 140x80x110 cm
  – Sofa đơn: 65x80x110 cm
  – Bàn : 120x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT161

  Sofa mây nhựa MT161
  Sofa mây nhựa MT161
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT161

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT161:
  – Sofa: 140x70x85 cm
  – Ghế: 70x70x85 cm
  – Bàn: 110x55x50 cm , 45x45x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A22

  Sofa mây nhựa MT1A22
  Sofa mây nhựa MT1A22
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A22

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT1A22  :
  – Bàn  : 100x100x45 cm
  – Băng Ba : 210x95x75 cm.
  – Đơn : 95x95x75 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành  : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT1A23

  Sofa mây nhựa MT1A23
  Sofa mây nhựa MT1A23
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT1A23

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT1A23 :
  – Góc tay trái : 195x80x75 cm
  – Góc tay phải : 130x80x75 cm.
  – Bàn góc 1/4 : 60x60x45 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển: Miễn phí nội thành TP. HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT160

  Sofa mây nhựa MT160
  Sofa mây nhựa MT160
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT160

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT160:
  – Sofa băng dài : 120x70x75 cm
  – Bàn : 90x90x45 cm

  Màu dây/nêm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT158

  Sofa mây nhựa MT158
  Sofa mây nhựa MT158
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT158

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT158:
  – Sofa băng ba: 170x70x80 cm
  – Sofa đơn : 70x70x80 cm
  – Bàn : 60x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT157

  Sofa mây nhựa MT157
  Sofa mây nhựa MT157
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT157

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT157:
  – Sofa đôi: 125x65x65 cm
  – Bàn : 50x50x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT156

  Sofa mây nhựa MT156
  Sofa mây nhựa MT156
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT156

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT156:
  – Băng ba : 170x70x65 cm
  – Đơn, không tay : 55x70x65 cm
  – Bàn : 60x60x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT154

  Sofa mây nhựa MT154
  Sofa mây nhựa MT154
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT154

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT154 :
  – Sofa đôi : 140x70x85 cm
  – Sofa đơn : 70x70x85 cm​
  – Bàn : 60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT153

  Sofa mây nhựa MT153
  Sofa mây nhựa MT153
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT153

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT153 :
  – Sofa băng ba: 170x70x85 cm
  – Sofa đơn : 70x70x85 cm
  – Bàn : 50x50x40 cm

  Màu Dây/Nệm: Tự chọn
  Bảo hành : 12 tháng
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT152

  Sofa mây nhựa MT152
  Sofa mây nhựa MT152
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT152

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT152 :
  – Sofa đôi: 170x70x85 cm
  – Sofa đơn : 75x70x85 cm
  – Bàn: 60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ Tp.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT151

  Sofa mây nhựa MT151
  Sofa mây nhựa MT151
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT151

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT151 :
  – Sofa đôi: 140x70x70 cm
  – Sofa đơn : 70x70x70 cm
  – Bàn : 110x55x40 cm.

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT138

  Sofa mây nhựa MT138
  Sofa mây nhựa MT138
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT138

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT138 :
  – Sofa băng dài: 170x70x70 cm
  – Sofa đơn : 70x70x70 cm
  – Bàn : 60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT137

  Sofa mây nhựa MT137
  Sofa mây nhựa MT137
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT137

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT137 :
  – Sofa băng dài: 210x210x70 cm
  – Bàn : 60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn phí nội thành TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT131

  Sofa mây nhựa MT131
  Sofa mây nhựa MT131
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT131

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT131 :
  – Sofa dài:  290x270x70 cm
  – Sofa đơn :  70x70x70 cm
  – Bàn        :   60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT116

  Sofa mây nhựa MT116
  Sofa mây nhựa MT116
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT116

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT116 :
  – Băng sofa băng :  220x360x75 cm
  – Bàn        :   60x120x40 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn phí nội thành Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT114

  Sofa mây nhựa MT114
  Sofa mây nhựa MT114
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT114

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT114 :
  – Sofa đơn:  70x70x70 cm
  – Sofa đôi:   140x70x70 cm
  – Sofa băng ba: 170x70x70 cm
  – Bàn:      60x120x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT112

  Sofa mây nhựa MT112
  Sofa mây nhựa MT112
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT112

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT112 :
  – Sofa đôi:  140x70x70 cm
  – Đôn      :  60x60x40 cm
  – Sofa đơn: 70x70x70 cm
  – Bàn :  70x70x75 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT111

  Sofa mây nhựa MT111
  Sofa mây nhựa MT111
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT111

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT111 :

  – Sofa băng ba:  170x70x65 cm
  – Sofa đơn :  75x70x65 cm
  – Bàn        :   110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển  :  Miễn​ p​hí nội thành​ Tp. Hồ Chí Minh.

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT110

  Sofa mây nhựa MT110
  Sofa mây nhựa MT110
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT110

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT110 :
  – Sofa đôi : 140x70x70 cm
  – Sofa đơn: 70x70x70 cm
  – Bàn: 60x60x40 cm

  Màu dây/nệm: Tùy Chọn
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển: Miễn​ p​hí nội thành TP.HCM​

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT109

  Sofa mây nhựa MT109
  Sofa mây nhựa MT109
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT109

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT109 :
  – Sofa băng ba: 170x75x65 cm
  – Sofa đơn : 75x75x65 cm
  – Bàn: 120x60x50 cm

  Màu dây/nệm: Tùy chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT108

  Sofa mây nhựa MT108
  Sofa mây nhựa MT108
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT108

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT108 :
  – Sofa băng đôi: 125x65x75 cm
  – Sofa đơn : 60x65x75 cm
  – Bàn: 110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tùy chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT107

  Sofa mây nhựa MT107
  Sofa mây nhựa MT107
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT107

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT107 :
  – Băng dài: 240+70 x70x70 cm
  – Bàn : 110x55x45 cm

  Màu dây/nệm: Tự chọn.
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

 • You've just added this product to the cart:

  SOFA MÂY NHỰA MT104

  Sofa mây nhựa MT104
  Sofa mây nhựa MT104
  0 out of 5

  SOFA MÂY NHỰA MT104

  Kích Thước Sofa Mây Nhựa MT104 :
  – Sofa đôi: 140x70x90 cm
  – Sofa đơn : 70x70x90 cm
  – Bàn : 110x55x50 cm

  Màu dây/nệm: Tùy chọn
  Bảo hành : 12 tháng.
  Vận chuyển : Miễn​ p​hí nội thành​ TP.HCM

Call Now Button