XÍCH ĐU NHỰA GIẢ MÂY MT968

Liên hệ : 0703368683

KÍCH THƯỚC XÍCH ĐU NHỰA GIẢ MÂY MT968 :
– Ghế : 200x150x200 cm